NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI   

OŚWIATA EDUKACJA I CONSULTING  GRAŻYNA BRODOWICZ 

 
Głównym celem placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych gwarantujące rozwój i dobro uczących się. Punktem wyjścia koncepcji na lata
2010 - 2017 naszej placówki jest założenie, że w sposób systematyczny i zorganizowany rozponajemy potrzeby i oczekiwania klientów oraz tworzymy profesjonalną ofertę zaspokajającą na wysokim poziomie te potrzeby i oczekiwania.

Do działań realizujących tę koncepcję należą m.in.:

1. Badanie potrzeb rozwojowych osób i instytucji korzystających
   z naszych usług.
2. Monitorowanie i modyfikowanie działań z uwzględnieniem
   oczekiwań klientów.
3. Stosowanie różnych form i metod pracy dostosowanych do
   potrzeb klientów.
4. Doskonalenie oferty placówki uwzględniające indywidualne potrzeby
   i oczekiwania klientów a także opinie od nich pozyskiwane.
5. Planowanie i organizacja pracy zespołowej zatrudnianych osób.
6. Tworzenie warunków do podejmowania nowatorskich rozwiązań
   i należytej realizacji oferty placówki.
 
Programy naszych seminariów dostosowane są do aktualnego stanu prawnego, dzięki czemu mogą Państwo na bieżąco doskonalić swoje umiejętności. 

Oferujemy Państwu:
  • profesjonalną kadrę sprawdzonych wykładowców,
  • program tworzony indywidualnie i dostosowany do potrzeb poszczególnych placówek,
  • analizę potrzeb szkół w zakresie doskonalenia,
  • możliwość indywidualnych konsultacji.

Nasze osiągnięcia

szczegóły

Zamówienie on-line, wypełnij formularz

pobierz

Oferta na zamówienie, pobierz zamówienie

szczegóły