Dyrektor i założyciel placówki - Grażyna Brodowicz.

 

W praktyce zawodowej: nauczyciel, dyrektor szkoły, naczelnik wydziału oświaty. Doskonalenie nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą prowadzi od 1996 roku, a od października 2006 roku w placówce własnej. Autorka i wpółautorka programów edukacyjnych i profilaktycznych, publikacji z zakresu promocji zdrowia. Zaangażowana w życie społeczne - pełniła m.in. funkcję koordynatora Południowo - Praskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz prezesa i v-ce prezesa Stowarzyszenia "Zdrowie dla Pragi". Poza organizacją i zarządzaniem firmą oświatową prowadzi szkolenia i konsultacje m.in. z zakresu prawa oświatowego, dokumentacji szkolnej i doskonalenia procesu edukacyjnego. 


Nasze osiągnięcia

szczegóły

Zamówienie on-line, wypełnij formularz

pobierz

Oferta na zamówienie, pobierz zamówienie

szczegóły