Zainteresowanych prosimy o kontakt w sprawie tematyki i harmonogramu szkoleń.

 

Szkolenia otwarte:

 

 

1. Reforma systemu oświaty. Kształtowanie polityki kadrowej.

 

 


 

 

2. Klasyfikacja śródroczna uczniów. Dokumentowanie pracy rady pedagogicznej.

 

 

  

3. Wychowanie do wartości w pracy zespołowej nauczycieli.

 

 

 

- Warszawa.

 - Łódź.

 - Sopot/Wejherowo/Tczew.

- Ciechocinek/Toruń.

 - Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza

 - Kraków.

 

 


 

ZAMÓWIENIE - karta zgłoszeniowa

 


 

 


Nasze osiągnięcia

szczegóły

Zamówienie on-line, wypełnij formularz

pobierz

Oferta na zamówienie, pobierz zamówienie

szczegóły